Casa Cubica modular de hormigón celular

Avantatges de les cases modulars

Una casa modular és única per la forma en què està construïda. Entenem per casa modular aquella que està feta a partir de diferents mòduls de forma quadrada, per la qual cosa es redueix considerablement el temps de construcció d’un habitatge. Aquesta podríem dir que és una de les grans avantatges de les cases modulars.…