cuanto cuesta construir una casa de hormigon

Quant val construir una casa

Quant val construir una casa Des de Construimos tu casa t’ajudem a trobar resposta a aquesta pregunta. Els factors que influiran en el preu de la casa seran: la fonamentació, l’envolupant de la casa (parets exteriors, forjats i divisòries interiors), els tancaments exteriors ( finestres i els seus cristalls ) finalment, els sistemes de calefacció…