Arquitectura bioclimàtica

La construcció bioclimàtica és un sector de l’arquitectura que es regeix pels principis de l’ecologia i la sostenibilitat. El terme “disseny bioclimàtic” implica un disseny que té com a objectiu protegir el medi ambient i els recursos naturals. El propòsit de l’arquitectura bioclimàtica és la creació de les zones urbanes i els edificis que s’han dissenyat per tal de cobrir la totalitat de les seves necessitats energètiques sense provocar danys al medi ambient.
Del que es tracta en definitiva és d’adaptar el disseny dels edificis que es construeixen a l’entorn, tenint en compte les possibilitats que aquest ofereix i adaptant perquè generi el menor impacte possible. Alguns elements bàsics del disseny bioclimàtic són sistemes solars passius que s’incorporen als edificis i fonts ambientals utilitzables com el sol, l’aire, la vegetació, l’aigua, el sòl, el cel, etc. per a la calefacció, la refrigeració i la il·luminació dels edificis.

Mitjançant la construcció bioclimàtica es pretén protegir l’edifici contra la calor a l’estiu i del fred a l’hivern. Això es porta a terme mitjançant la utilització de les tècniques adequades, entre les que es troba el correcte aïllament de l’edifici en tot el seu contorn així com els tancaments apropiats per evitar fuites i filtracions.

L’ús d’energia solar per a la calefacció d’edificis a la temporada a l’hivern i d’il·luminació natural durant tot l’any és un altre dels aspectes més importants del disseny bioclimàtic. Això s’aconsegueix mitjançant l’orientació adequada dels edificis i especialment de les seves obertures (preferiblement cap al sud), per la disposició dels espais interiors d’acord a les seves necessitats de calefacció, i pels sistemes solars passius que recullen la radiació solar i actuen com calefacció “natural” així com de sistemes d’il·luminació. També podem millorar la refrigeració i controlar la temperatura amb la correcta col·locació de sistemes d’ombrejat i l’automatització dels mateixos.

És important crear sistemes de ventilació que permetin l’augment de la circulació d’aire dins dels espais, mantenint fresques totes les estades a fi de millorar la temperatura i augmentar la comoditat i qualitat de vida dels habitants de la casa.

Finalment, també podem millorar el microclima al voltant dels edificis, a través del disseny bioclimàtic d’espais exteriors, creant un entorn molt més agradable en tot l’habitatge. La utilització d’alguns elements com arbustos, arbres, i la combinació de tanques amb altres materials es poden utilitzar com a protecció contra el vent. La mida i forma de la barrera afecten significativament l’eficàcia de la protecció, de manera que la mida d’aquesta ha de ser proporcionals a la zona a protegir.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*