Construcció un futur més eficient

Com ja hem comentat en anteriors articles, és una realitat que el sector de la construcció sembla ser que per fi està experimentant una recuperació. A partir d’aquest any i fins al 2017, s’espera un creixement d’aproximadament el 2,2% anual a nivell europeu. Aquestes xifres són encoratjadores tenint en compte l’estat del sector en els últims anys i planteja una nova visió a l’hora de construir, establint algunes novetats i tendències en construcció.

Donat l’impacte i la importància de la indústria de la construcció a Europa, així com un augment de la conscienciació pel medi ambient, ha enfocat la tendència de la construcció en l’eficiència dels habitatges, tant durant el procés de construcció com en la seva posterior ús. Per a això s’han posat en marxa noves pràctiques de construcció que inclouen nous materials i mesures per mitigar l’impacte que causa en el medi ambient, establint un nou panorama en tot el procés de construcció.

En aquest nou paisatge constructiu, predomina la construcció d’edificis i habitatges més aviat petites o fetes a mida, pel que és molt freqüent, especialment si ens fixem en els països del nord, l’ús de cases modulars i cases prefabricades, ja que permeten no només un estalvi en el temps i els costos de construcció sinó també una major personalització tant dels espais com en el disseny.

En aquest sentit, ja que les cases modulars tenen un menor impacte en l’entorn, s’ha augmentat la conscienciació per part dels habitants i la resta de la població de la importància de la sostenibilitat i de les cases més ecològiques. Això incideix, a més, de forma molt directa en un estalvi tant energètic com econòmic gràcies a la major eficiència de les mateixes.

En aquesta línia, i de cara a un futur no molt llunyà, no és d’estranyar que les pròpies habitatges comencin a incorporar sistemes de monitorització de l’energia. Amb això entraríem en el concepte de les cases domòtiques, ja que els propis habitants de l’habitatge tindrien la possibilitat de controlar el consum energètic que es realitzen a casa, i, per tant, reduir la despesa i en paral·lel l’impacte en el medi ambient .

Així doncs, en el nou panorama constructiu que ja s’està dibuixant, s’estan imposant el que anomenem “edificis verds”. Aquests són noves construccions més ecològiques que tenen en compte l’entorn en el qual s’inscriuen per tal d’aprofitar al màxim els recursos del medi. Amb això no només es redueix l’impacte en el medi ambient sinó també es millora la qualitat de vida dels habitants.

Des de les empreses constructores, es remarca la importància de conscienciar la societat des de la pròpia educació cap a una construcció sostenible, tant en arquitectura com en construcció i urbanisme. En definitiva es busca la creació d’edificis més sostenibles i energèticament eficients que ajudin a millorar l’impacte de la construcció en l’entorn alhora que augmenta la qualitat de vida dels habitants.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*