Curso de Agenda21 Herramientas para la sostenibilidad

Construcció

La construcció és un sector que, com tot, ha anat evolucionant en funció de les noves tecnologies que s’han anat implementant així com de les noves tendències i necessitats o preocupacions dels usuaris. És per això que quan, a dia d’avui parlem de construcció, hi ha una sèrie d’elements que preocupen especialment als experts sobre els quals es fa més èmfasi. Alguns d’aquests aspectes sobre els quals es presta més atenció a l’hora de construir una casa són la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Amb tot això cada vegada més governs, i fins i tot les mateixes empreses, estan posant en marxa mesures que ajudin a millorar i fomentar les bones pràctiques en construcció per afavorir aspectes tan importants com els dos esmentats anteriorment. Cal destacar que tant la sostenibilitat com l’eficiència energètica són dos aspectes clau a l’hora de construir que no només promouen una millor manera de treballar sinó que són altament avantatjoses per a l’usuari final.

En relació a la sostenibilitat, una de les mesures que s’està duent a terme és l’oferta de cursos formatius per a professionals del sector, que parlen de com dur a terme una construcció més sostenible. En aquests, s’ensenya als alumnes quines són les principals tendències que s’estan imposant a nivell europeu en base a una construcció més sostenible.

Tenir en compte el medi ambient i l’entorn en el qual es construeix un habitatge, tenir consciència de nous materials més sostenibles, com obtenir una construcció més eficient o noves formes de rehabilitació urbana més sostenible, són alguns dels aspectes més a tenir en compte a l’hora de parlar de sostenibilitat.

Relacionat amb l’anterior, un segon aspecte sobre el qual es posa molt èmfasi en la construcció de cases és l’eficiència energètica. Sobre això, també s’estan realitzant cursos de formació on s’explica als alumnes en què consisteixen exactament les noves mesures per obtenir un bon certificat energètic i com treballar per tal d’obtenir uns resultats òptims.

A més d’això, s’estan promovent nous programes i propostes per fomentar la rehabilitació d’edificis, sempre darrere de millorar l’eficiència energètica dels edificis. Com dèiem anteriorment, aquestes millores tenen una doble finalitat. D’una banda, es busca la creació d’un entorn en construcció més sostenible i per tant més respectuós amb el medi ambient. Però no cal oblidar, que això també afavorirà als usuaris i habitants d’aquestes construccions, ja que els permetrà estalviar en les seves factures gràcies a l’eficiència energètica d’aquests.

En definitiva, conceptes com sostenibilitat, rehabilitació i eficiència energètica són els més importants en el panorama de l’edificació en l’actualitat. És per això que les empreses han de començar a prendre consciència d’això i reinventar-se i adaptar-se a fi de poder aplicar-los en els seus nous projectes.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*