Construcció Sostenible

A CONSTRUIMOS TU CASA som experts en la construcció d’habitatges unifamiliars i cases modulars que aposten per la preservació del medi ambient. Per aquest motiu, a la nostra empresa realitzem estudis mediambientals des del mateix procés de producció fins al disseny final dels acabats. A més, tenim molt en compte l’impacte que causem en el medi ambient durant l’execució així com una posterior gestió de residus.

Amb tot això, treballem mitjançant el que s’anomena construcció bioclimàtica, la qual cosa consisteix a aprofitar les condicions de l’entorn en el qual es construeix la casa i adaptar els recursos utilitzats a aquest. A més, en CONSTRUIMOS TU CASA utilitzem materials totalment sostenibles i que ajuden a reduir la contaminació, tant en la construcció de la casa com en la gestió de residus.

Des CONSTRUIMOS TU CASA apostem per la sostenibilitat i la preservació del medi ambient. Per aquest motiu construïm cases a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona que compleixen amb totes les normatives mediambientals alhora que utilitzem materials exclusius i intentem adaptar les nostres construccions a l’entorn en què es troben amb la finalitat de reduir així l’impacte que causen en el medi ambient.