Construcciones Ecosostenibles de Hormigón Celular

Construccions i materials sostenibles

Des de principis d’any s’han dut a terme diferents jornades en l’àmbit de la construcció, basades en com millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels edificis en especial, de les noves construccions. A més de tenir en compte aspectes com l’orientació de la casa, l’aprofitament de l’entorn o la instal·lació de sistemes energètics més eficients, un dels punts importants a tenir en compte a l’hora de construir una casa són els materials.

Dins del col·lectiu dels experts en construcció, des d’arquitectes a dissenyadors, passant per totes les fases de la mateixa, hi ha una gran conscienciació de la importància de la sostenibilitat en la construcció, basant-se en els materials, sistemes i altres solucions constructives per tal augmentar l’estalvi energètic i reduir les emissions de CO2 durant el procés de la construcció. Com? Amb l’adequada elecció dels materials.

D’una banda, és important tenir en compte que la sostenibilitat no és una cosa que s’hagi de fer únicament pel medi ambient, sinó que una construcció sostenible està també destinada a millorar el confort i la qualitat de vida dels futurs ocupants de l’habitatge, el qual és gairebé igual d’important. Per això, una de les tasques a l’hora de construir una casa és estudiar com millorar la qualitat i el confort, no només dels nostres edificis, sinó també de les ciutats.

Quins materials he d’utilitzar?

En el cas de la construcció, no hi ha dubte que uns bons materials són la base fonamental per a això. Depenent de l’entorn i del lloc en el qual es realitzi l’edificació, aquests han de tenir unes característiques determinades, les quals s’obtenen mitjançant la composició dels mateixos. No obstant això, és important que els elements químics que contenen aquests materials siguin sostenibles en tant que la seva utilització causi el menor impacte possible en l’entorn davant altres.

Reduir l’impacte mediambiental que es deriva de tot procés de construcció és fonamental per assolir el màxim confort per als habitants, els quals poden implementar tant en parets com en sòls i sostres. Fins i tot uns acabats eficients i confortables poden ajudar a millorar la sostenibilitat de qualsevol habitatge. No en va, uns tancaments adequats i un bon sistema de climatització, milloren de forma considerable l’eficiència energètica de qualsevol edifici, incidint directament en la seva sostenibilitat.

En relació precisament a la climatització, es fa sempre l’accent en la importància d’augmentar el rendiment de les fonts energètiques, tant en aquelles renovables com no renovables. Amb això, s’aposta per intentar reduir l’energia a l’hora d’escalfar o refrigerar l’aire, aprofitant al màxim els elements de l’entorn, i al mateix temps reduir les pèrdues d’energia mitjançant la instal·lació d’uns bons tancaments.

En definitiva, la sostenibilitat és un dels conceptes que més se senten avui dia en el terreny de la construcció i sembla fonamental trobar solucions per millorar dia rere dia. Perquè no només és important construir cases eficients i que impactin el menys possible una vegada acabades, sinó que també cal intentar millorar durant tot el procés constructiu.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*