Durabilitat i Rentabilitat

El tipus de construcció que portem a terme en una empresa com CONSTRUIMOS TU CASA garanteix dos factors molt importants en qualsevol habitatge. D’una banda millora l’aïllament i la resistència i de l’altra augmenta la conscienciació i implicació amb el medi ambient. Tots dos són garanties d’una durabilitat en el temps i una rendibilitat a llarg termini gràcies als recursos utilitzats.

• Habitatges ignífugs: gràcies a la utilització de materials altament resistents, aquests avalen la nula afectació en l’estructura en cas de provocar-se focs a tempreatures superiors a 1200ºC durant més de 5 hores.
• Alt grau d’aïllament tèrmic, el que permet reduir el consum a l’estrictament necessari per mantenir la casa a temperatura ambient.
• Aïllament acústic, que permet una major qualitat de vida reduint considerablement els sorolls de l’exterior i de la resta de dependències
• Resistència estructural: cases més resistents i duradores, sent més segures a impactes i moviments sísmics
• Rapidesa d’execució: les estructures es realitzen en processos pre-industrialitzats
• Estalvi econòmic: l’aplicació d’aquests processos pre-industrialitzats permeten un menor cost en el preu final de la construcció.

Els estudis realitzats sobre els materials i les construccions fetes a tot el món en els darrers 90 anys aposten per uns resultats de durabilitat d’entre 5 i 10 vegades superior a les construccions convencionals.