Eficiència Energètica

CONSTRUIMOS TU CASA som una empresa que treballa amb els sistemes de construcció més punters i avançats, els quals ens permeten obtenir una major eficiència energètica optimitzant tots els recursos de què disposa el terreny i els que ens proporcionen els materials que utilitzem. Així doncs, aquesta optimització ens permet millorar la qualitat de vida i el benestar dels residents de qualsevol dels nostres habitatges.

L’aplicació que fem dels sistemes més nous i de la tecnologia i els materials més actuals, ens permeten augmentar l’eficiència energètica, millorant, així la qualitat de vida. Gràcies a tots aquests factors amb els que treballem en CONSTRUIMOS TU CASA, hem aconseguit reduir en una gran mesura el consum energètic dels nostres habitatges.

A més de tot això, l’ús de materials estructurals, dobles acristallaments i alumini amb trencament de pont tèrmic, permeten mantenir la casa a temperatures ideals tant a l’hivern com a l’estiu, permetent estalviar-se un alt percentatge en la seva factura.

Finalment, la utilització de sistemes de plaques solars, fotovoltaiques, termo-fotovoltaiques, aerotermia, geotèrmia, etc. permeten la producció d’aigua calenta sanitària i electricitat per al subministrament de l’habitatge, reduint molt significativament la demanda a la xarxa (gas, electricitat). Per a això s’ha de dur a terme un estudi previ d’habitabilitat, orientació i situació de l’habitatge.