Energias renovables aplicadas a la casa

Sostenibilitat

La construcció sostenible es defineix com la construcció que disposa d’un disseny que no fa malbé el medi ambient. La construcció sostenible també resulta eficient pel que fa als materials utilitzats, que són prioritàriament de zones pròximes a l’emplaçament de construcció i renovables (si pot ser, també reciclables); mentre que l’electricitat emprada per als processos de construcció també pretén ser provinent de fonts renovables i no contaminants.
Es tracta, doncs, d’un tipus de construcció respectuosa amb el medi ambient. En aquest sentit, les cases modulars tenen molts aspectes que les converteixen en una classe de construcció sostenible. La construcció sostenible ha crescut tant en oferta com en demanda en els últims anys, sobretot com a reacció a la constatació dels efectes perjudicials sobre l’entorn, medi ambient, mines i altres fonts de recursos naturals que té la construcció de cases convencional. Comptant, també, l’impacte negatiu que té el transport de materials a llargues distàncies o els desastres que pot produir l’abocament de productes químics tòxics necessaris en la construcció d’un edifici no sostenible.
Tal com vam explicar en el nostre article “Coneixes la Directiva Europea relativa a l’eficiència energètica dels edificis”, la Unió Europea està exigint que tant els edificis de nova construcció com els que es rehabilitin es tractin en base a estrictes normatives d’eficiència energètica i , per tant, siguin un tipus de construcció sostenible. En pocs anys tots els edificis públics, a més, hauran de tenir una qualificació energètica alta, tal com dicta la directiva europea.
Tampoc es tracta de trencar dràsticament amb el passat, sinó que les tècniques de construcció ancestrals s’han anat perfeccionant a través dels segles i ara no només responen a la necessitat de comoditats dels habitants de les cases sinó també a la necessitat com a societat de preservar el medi ambient, deixant-ho en òptimes condicions per a les generacions futures.
Dit això, esperem que, a hores d’ara, ja t’hagis convençut de la necessitat d’apostar per una construcció sostenible i, més específicament, una casa modular sostenible. Has de saber que, en aquest sentit, hi ha moltes i variades possibilitats per als clients que volen dissenyar i construir una casa modular sostenible.
Per exemple, és possible realitzar una construcció sostenible de terra compactada, que s’obté a partir d’argila; amb formigó cel·lular que, com ja hem esmentat en posteriors articles té els avantatges de ser resistent al clima, al foc, molt aïllant però alhora transpirable, permetent que la humitat de la casa modular es evacuï fàcilment.
A més de les tècniques de construcció i els materials usats, en la construcció sostenible també es recullen aspectes com la instal·lació de sistemes d’abastament elèctric renovable, circuits d’aprofitament i emmagatzematge d’aigua, instal·lació de bombetes de baix consum o llums LED, que tenen un menor consum energètic, es caracteritzen per l’eficiència energètica i tenen una vida útil molt més dilatada en el temps que els fluorescents i, per descomptat, que les bombetes incandescents.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*