CONSTRUIMOS TU CASA és una empresa líder del sector de la construcció que aposta sempre per aconseguir el major grau de satisfacció per part de tots els seus clients. Per aquest motiu, té habilitat aquest espai amb les preguntes més freqüents realitzades per i per a tots els seus clients.

No obstant, si algú no troba la resposta a la seva pregunta, pot posar-se en contacte amb l’empresa mitjançant la utilització del formulari de contacte, on estaran encantats de respondre i donar solució a totes les seves preguntes.

Quins passos he de seguir per construir el meu habitatge?

El més important per construir un habitatge és disposar d’un terreny on construir aquesta nova casa. Si el client no disposa de terreny, això no és problema, doncs CONSTRUIMOS TU CASA ajuda als seus clients a trobar el terrny que millor s’adapti a les seves necessitats i preferències.

Un cop obtingut el terreny, tant si aquest ja era propietat del client com si ho ha aconseguit mitjançant l’empresa, s’haurà de valorar quin tipus d’habitatge s’adequa més a aquest i quins són els passos a seguir per complir la normativa urbanística de la zona.

Finalment, CONSTRUIMOS TU CASA facilita a tots els seus clients un aparellador i arquitecte de l’empresa per començar de ple amb el projecte, partida que ja està inclosa en el preu de referència.

En base a què s’estableix el preu?

El preu de qualsevol habitatge pot variar més o menys en funció d’una sèrie de factors com ara:

 • Metres quadrats
 • Nombre de plantes
 • Característiques del terreny
 • Nombre de banys
 • Alçada de l’habitatge
 • Materials
 • Etc

En CONSTRUIMOS TU CASA s’intenta ajustar al màxim el pressupost però sempre apostant per la màxima qualitat.

Què partides no estan valorades al preu?

Hi ha una sèrie de despeses addicionals que no estan inclosos en el preu final de construcció de la casa pel seu caràcter variable i en ocasions impredictible:

 • Permís d’Obres (Taxa de l’ajuntament de referència)
 • Moviments de terres
 • Exteriors (Tanques, Sanejament, Escomeses) i Tancaments de la parcel · la
 • Assegurances decennals

Quina és la principal avantatge de construir amb CONSTRUIMOS TU CASA?

CONSTRUIMOS TU CASA intenta oferir sempre el millor servei adaptat a les característiques presentades pels seus clients. Per aquest motiu alguns dels seus avantatges són:

 • Pressupostos ajustats i adaptats
 • Eficàcia i rapidesa d’execució una vegada obtinguts els permisos
 • Atenció i assessorament durant tot el procés
 • Aposta pel respecte al medi ambient
 • Construcció sostenible mitjançant la seva aposta pels aspectes bioclimàtics de l’entorn.

Què significa construir sense restriccions?

El fet que CONSTRUIMOS TU CASA no conegui restriccions vol dir que el disseny i resultat final d’una casa dependrà únicament de les característiques de la parcel · la i l’entorn així com dels gustos i preferències dels clients, oferint així cases 100% personalitzades i úniques , sempre ajustades a la normativa que s’apliqui en el municipi en qüestió.

En tots els projectes realitzats per CONSTRUIMOS TU CASA, és el client qui personalitza l’habitatge adaptant-la a les seves preferències i necessitats, generant així una infinitat d’acabats i estils.

Per la seva banda, CONSTRUIMOS TU CASA ofereix la possibilitat de construir habitatges de fins a 7 plantes depenent de les característiques del terreny.

En què es basa la construcció bioclimàtica?

La construcció bioclimàtica es basa en dos aspectes fonamentals:

 • Integració de l’entorn natural
 • Utilització de materials sostenibles

Aquests dos factors són fonamentals per reduir la contaminació tant en la construcció de la casa com en la gestió de residus. L’aplicació de sistemes de construcció punters i avançats permeten una eficiència energètica optimitzada, millorant la qualitat i benestar del seu habitatge. D’altra banda, gràcies a aquests dos factors es redueixen els consums energètics.

A més de tot això, l’ús de materials estructurals, dobles acristalimientos i alumini amb trencament de pont tèrmic permeten mantenir la casa a temperatures ideals tant a l’hivern com a l’estiu, podent estalviar un alt percentatge en la seva factura.

Finalment, la utilització de sistemes de plaques solars, fotovoltaiques, termo-fotovoltaiques, aerotermia, geotèrmia, etc. permeten la producció d’aigua calenta sanitària i electricitat per al subministrament de l’habitatge, reduint molt significativament la demanda a la xarxa (gas, electricitat). Per a això s’ha de dur a terme un estudi previ d’habitabilitat, orientació i situació de l’habitatge.

Quines garanties ofereixen les construccions bioclimàtiques?

El nostre sistema constructiu va sorgir a principis del segle XX i ha estat implantat en totes les zones del món, amb especial presència a països centreeuropeus i els Estats Units, on el clima i les condicions són més adverses.

Aquest tipus de construcció garanteix, per tant, dos factors molt importants:

Millor aïllament i resistència

Mator conscienciació i implicació mediambientals.

Quins avantatges ofereixen les construccions bioclimàtiques?

 • Els principals avantatges d’aquest tipus de construccions són:
 • Habitatges ignífugues: gràcies a la utilització de materials altament resistents, aquests avalen la nul · la afectació a l’estructura al provocar focs a temperatures superiors a 1200 º C durant més de 5 hores.
 • Alt grau d’aïllament tèrmic, el que permet reduir el consum a l’estrictament necessari per mantenir la casa a temperatura ambient.
 • Aïllament acústic, que permet una major qualitat de vida reduint considerablement els sorolls de l’exterior i de la resta de dependències
 • Resistència estructural: cases més resistents i duradores, sent més segures a impactes i moviments sísmics
 • Rapidesa d’execució: les estructures es realitzen en processos pre-industrialitzats
 • Estalvi econòmic: l’aplicació d’aquests processos pre-industrialitzats permeten un menor cost en el preu final de la construcció.

Quina vida útil tenen les cases bioclimàtiques?

Els estudis realitzats sobre els materials i construccions realitzades arreu del món en els darrers 90 anys aposten per uns resultats de durabilitat d’entre 5 i 10 vegades superior a les construccions convencionals.  ¿Quan podem trucar-li?*

  ¿Disposa d'un terreny propi?*

  ¿On es troba?*

  ¿Metres quadrats que desitja construir?*

  ¿Quantes plantes necessita?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*

  ¿Quant pressupost disposa?*