Formigó cel·lular

En CONSTRUIMOS TU CASA apostem fort pel formigó cel·lular, ja que està compost per matèries primeres 100% naturals, com són la sorra silícicica, ciment, calç i l’aigua. I no només ens importa el fet que és natural, si no que a més té propietats excepcionals: és massís, sòlid, aïllant tèrmic i acústic, ifnífugo, lleuger, ecològic, econòmic i/o similars. Per aquests motius, ho podem trobar al mercat residencial (cases unifamiliars i col·lectius), equipaments (escoles, residències de tercera edat, hotelería i/o similars) i la construcció d’edificis públics. Tant és així, que s’estipula que a l’any es construeixen aproximadament 500.000 cases unifamiliars cada any (a escala europea) amb aquest material.

Propietats del formigó cel·lular

Altres avantatges destacables d’aquest material és que “respira”, és a dir, deixa passar el vapor d’aigua produït pels inquilins cap a fora. D’aquesta manera s’eviten problemes com la humitat, condensació i l’aparició dels fongs. A més, el formigó cel·lular és classificat com a material mineral de classe A1 de reacció al foc, és a dir: Resisteix al foc de manera òptima i no deixa passar el fum. Si hi hagués un incendi i tinguéssim la nostra casa feta d’aquest material, els murs de formigó cel·lular actuarien com a tallafocs durant unes 6h aproximadament. A part de l’aïllament tèrmic, també és aïllant acústic. Absorbeix entre 5 i 10 vegades més que un material amb acabo llis. I el més important de tot: com ben hem dit amb anterioritat, és un material respectuós amb el medi ambient en totes i cadascuna de les fases de la seva vida. Es construeix amb matèries primeres que són gairebé inesgotables en el nostre sistema, per la qual cosa és sostenible. Contacti amb el nostre departament comercial per rebre informació personalitzada o demaneu un pressupost. Contacti amb el nostre departament comercial per rebre informació personalitzada o demaneu un pressupost.  ¿Cuándo podemos llamarle?*
  ¿Dispone de un terreno propio?*
  ¿Dónde se encuentra?*
  ¿Metros cuadrados que desea construir?*
  ¿Cuántas plantas necesita?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*
  ¿Cuánto presupuesto dispone?*