Cases de formigó

Cases de Formigó Cel·lular Prefabricades  som experts en aquest tipus de construcció som una empresa capdavantera en el sector de la construcció de cases modulars, aconseguint sempre uns resultats excel·lents. Si busca una cases de formigó cel·lular et brindarem la millor solució. Aquest resultat es deu al fet que el nostre mètode constructiu utilitza formigó cel·lular íntegrament de l’habitatge amb blocs de formigó cel·lular 30 centímetres, però sempre respectant el sistema de zones climàtiques , el qual ens permet construir cases amb unes característiques úniques i excepcionals tant per a la pròpia construcció com l’entorn i els mateixos futurs habitants. Recordi que si el que busca és habitatges de formigó cel·lular Catalunya som la seva empresa!

Què és el formigó cel·lular i per que són les cases de formigó cel·lular la millor opció?

El formigó cel·lular és un material que s’utilitza principalment en la construcció de cases unifamiliars i cases modulars. Es tracta d’un element constructiu de composició homogènia i massissa encara que lleuger i que no necessita d’un aïllament addicional. És un material 100% mineral, amb el que no conté components químics i és, per tant, totalment reciclable.

Així doncs, el formigó cel·lular està compost a partir d’aigua, sorra, ciment i aire. Com podem observar, són tot materials orgànics, amb el que el procés de fabricació del propi material és respectuós amb el medi ambient i si es compara amb la fabricació d’altres materials, requereix a més de poca energia.

Quins avantatges té per a la construcció el formigó cel·lular?

Com comentàvem anteriorment, el formigó cel·lular és un material que a causa de la seva estructura alveolar composta per milions de micro cèl·lules d’aire no necessita de cap aïllament addicional, doncs ell mateix consta d’un aïllament que millora les característiques tèrmiques dels edificis que es construeixen amb aquest.

A més d’un major aïllament tèrmic que ajuda a protegir l’habitatge del fred i la calor, el formigó cel·lular permet millorar així la qualitat de vida i el confort climàtic gràcies a que manté una temperatura constant a l’interior de l’habitatge.

Una altra dels avantatges de la utilització del formigó cel·lular en contraposició d’altres materials, és que aquest deixa passar el vapor d’aigua que es produeix a l’interior de l’habitatge fent que surti a l’exterior i evitant, per tant, riscos de concentració de la humitat i els seus conseqüents problemes.

A més d’això, un avantatge molt important d’aquest tipus de material és la seva resistència al foc, amb el que en cas d’incendi el formigó cel·lular té una resistència a aquest de fins a 6 hores. D’igual forma és resistent a moviments sísmics, la qual cosa permet la construcció d’habitatges altament resistents.

En definitiva, la utilització de formigó cel·lular és molt útil de cara a diferents aspectes, no només durant la construcció sinó una vegada edificada l’habitatge. És altament resistent als impactes externs al mateix temps que respectuosa amb el medi ambient i l’entorn. D’altra banda, gràcies a la seva característica que no requereix aïllament tèrmic addicional, permet una millora de la qualitat de vida i al seu torn estalviar costos.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*