Innovacions punteres en el sector de la construcció

En aquesta ocasió volem parlar sobre les noves tècniques de construcció, que cada vegada fan més possible una construcció més adaptada a les preferències i necessitats de les persones. I és que resulta una tendència creixent i en auge l’ús de noves tecnologies que permeten millorar la qualitat de vida dels habitants de les noves cases que s’edifiquen i, més concretament, les cases modulars, que s’aixequen seguint els estàndards de la construcció sostenible i l’eficiència energètica.
Tractem, doncs, les múltiples tecnologies que actualment disposa el sector de la construcció per apropar-nos a aquesta idea de sostenibilitat i eficiència, repte que està emprenent la Unió Europea de cara a un futur millor per a tots els ciutadans d’Europa. Parlarem de les innovadores tècniques i materials que s’empraran en el futur de la construcció.
La primera de les noves tecnologies que es poden utilitzar en la construcció de cases modulars és la impressió 3D. Actualment ja s’estan imprimint habitatges senceres utilitzant aquesta tecnologia puntera. No obstant això, hauran de passar uns quants anys, desenvolupar projectes i abaratir-costos en aquest sentit per arribar al punt d’establir la impressió 3D com una tècnica de construcció àmpliament estesa i popular.
Com a detall cal assenyalar que les cases modulars construïdes mitjançant impressió 3D han de ser impreses sobre estructures que donin suport a les parts més fines i febles de la casa modular, per evitar que aquestes es facin malbé. Un cop disposat el farciment de formigó (concretament de formigó cel·lular, poden consultar el nostre article sobre aquest tema a la nostra web), l’estructura de suport s’ha de treure.
Quant als materials del futur en construcció, cal que compleixin amb els requisits de construcció sostenible, és a dir, que siguin ecològics per ser provinents de fonts renovables, reciclables i amb baix impacte negatiu sobre el medi ambient.
En aquest sentit s’està desenvolupant a Califòrnia, de la mà d’un equip d’investigadors, una nova classe de vidre que resulta resistent com els metalls més durs i tenaços. El propòsit d’aquesta investigació és aconseguir un vidre que sigui capaç de substituir a alguns dels metalls utilitzats en la construcció (incloent la de cases modulars) i, d’aquesta manera, les estructures opaques fetes amb metall podrien ser reemplaçades per estructures transparents fetes amb aquest vidre. Així doncs, s’aconseguiria un extra de lluminositat a les construccions en qüestió.
Un altre material innovador i que ens apropa al futur de la construcció és l’escuma que s’aconsegueix amb matèries primeres renovables com ara el bambú, les algues i el cànem. Aquesta escuma té l’avantatge de poder-se aplicar fàcilment vaporizándose sobre superfícies i després, en assecar-se, s’endureix. També pot emprar-se en blocs d’escuma esponjosos. Els usos de l’escuma d’aquests materials poden ser en aïllaments i mobles i les seves propietats una alta resistència a la humitat i la calor així com un efecte d’aïllant acústic.
Aquestes són algunes de les tecnologies i materials que, sens dubte, s’aniran imposant en la construcció del futur, tant en la construcció més convencional com en la de cases modulars.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*