Materials per a cases modulars

A l’hora d’encarregar construir la nostra casa modular una de les decisions més importants a prendre són els materials amb els que volem que es fabriqui. Si bé l’estètica és un punt a considerar, un altre encara més rellevant és el clima imperant de la zona geogràfica on es troba el terreny on ubicarem la nostra casa modular. En aquest article tractarem aquesta qüestió, ja que té un paper especial de cara a convertir la nostra casa modular en una construcció sostenible, basada en l’estalvi energètic i l’eficiència energètica.


En primer lloc tenim les cases de formigó (concretament el formigó cel·lular, del que hem parlat en articles anteriors). Com és de suposar, les cases modulars construïdes amb formigó ofereixen una gran resistència. Combinant el formigó amb un aïllament adequat podrem aconseguir una casa modular que suporti temperatures molt altes i seques a l’estiu així com fred a l’hivern, a causa del gruix dels mòduls de formigó, que actuen com a aïllant del fred exterior i mantenen la calor de la calefacció a l’interior de la casa modular.


Així doncs, el formigó és ideal per a climes com el nostre, que varien considerablement d’una estació de l’any a una altra. Tinguem en compte que, a més, una casa modular de formigó no es devalua amb el temps, per la seva gran resistència i durabilitat.


En segon lloc tenim les cases modulars d’acer. L’estructura d’aquestes cases d’acer resulta la més duradora així com estable. Un altre dels avantatges d’emprar aquest material en la construcció modular és el temps de lliurament de la casa: amb aquest material les cases s’acaben en un temps rècord, el més ràpid comparat amb la resta de materials, pel fet que el treball en fàbrica es redueix pràcticament al muntatge i transport dels components.


En àrees geogràfiques on els terratrèmols són freqüents, com ara el Japó, les cases modulars d’acer són la solució perfecta per a garantir la seguretat, ja que l’acer és, al seu torn, un material enormement flexible.


Finalment hem d’esmentar les cases modulars realitzades amb fusta. Si alguna vegada has viatjat pel nord d’Europa t’hauràs adonat que la major part de les seves cases estan fetes de fusta. Això es deu a la gran capacitat aïllant de la fusta, que la converteix en un material òptim per construir cases modulars en climes extremadament freds.


Com en el cas del formigó, la fusta realitza un efecte aïllant però dirigit especialment al fred. Així que, si la nostra casa modular estarà ubicada en un lloc on també farà una calor considerable en els mesos càlids de l’any, hauríem remenar l’opció de decantar pel formigó cel·lular.
Hem de tenir en compte que la fusta comporta un determinat manteniment, ja que és susceptible de patir plagues d’insectes com les corcs, així com un deteriorament a causa de l’exposició solar, l’acció corrosiva de la temperatura i el vent. Un bon vernís i pintures resistents garantir la durabilitat de la fusta de casa modular.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*