Un sueño y una realidad

Nous models de negoci en construcció

A causa del panorama econòmic actual són moltes empreses les que han hagut de reinventar-se i buscar noves formes de negoci. La construcció no ha estat cap excepció i cada vegada més empreses estan innovant en la manera de construir cases.

Aquest nou model de negoci es basa en el sistema Lean, un model productiu i de gestió ajustat, el qual s’espera que sigui la base del canvi cap a una nova forma de construcció per a moltes empreses. La finalitat d’aquest és reduir costos en els màxims aspectes possibles (capital, mà d’obra, temps, etc.) però obtenint els mateixos resultats.

Mitjançant aquest sistema és necessari tot un replantejament en l’enfocament de gestió de tot el projecte de construcció. Mitjançant aquest nou model s’espera que a poc a poc els processos de gestió de la mà d’obra i de construcció es duguin a terme d’una manera més ordenada, generant com a resultat una major qualitat i eficiència tant en el procés productiu com en la gestió.

Aquest nou model de negoci aposta per la construcció sostenible, la qual intenta adaptar els seus edificis a l’entorn aprofitant els recursos d’aquest, la qual cosa és també una forma de reduir costos a curt i llarg termini.

Tot això es recull a la guia elaborada l’any passat sota el nom “Introducció al llegeixin construction“, on s’estableix la construcció sostenible com una primera eina per a les empreses que decideixin implantar aquest nou sistema de construcció.

Cada vegada són més les empreses que aposten per una construcció llegeixin a fi de millorar els seus projectes mitjançant la reducció de costos. Aquest pot ser l’última empenta que el sector necessita per sortir de la crisi. Es tracta d’un exercici de replantejament d’un model amb la finalitat de millorar i evolucionar.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*