desarrollo de render a una casa real en Sant Adreu

Apostar per la construcció modular

Alta qualitat, innovació, durada en el temps, eficiència energètica i rendibilitat, reducció del temps de construcció són alguns dels avantatges de la construcció modular.

Com el seu nom indica, la construcció modular és un procés en el que un edifici es construeix a partir de la unió entre diferents mòduls de forma quadrada, utilitzant els mateixos materials i el disseny dels mateixos codis i normes que en les instal·lacions construïdes convencionalment, però en la meitat del temps. Els edificis es produeixen en “mòduls” que quan es posen junts, reflecteixen la totalitat del disseny.

Estructuralment, els edificis modulars són generalment més forts que la construcció convencional, ja que cada mòdul està dissenyat per suportar el pes de forma independent. Un cop junts i segellats, els mòduls es converteixen en una de les parets de muntatge integrat, pis i sostre.

Més enllà de la millora del temps de finalització, la construcció modular ofereix molts altres beneficis als propietaris. A més, les empreses de construcció modular avui poden treballar amb nivells de disseny i construcció que superarà totes les expectatives, rivalitzant amb els seus contraparts convencionals. A més, es busquen dissenys més sostenibles per a la millora de l’impacte ambiental, de manera que la construcció modular és inherentment un ajust natural. Això, juntament amb la millora de la gestió de qualitat en tot el procés de construcció i molt menys en el lloc d’activitat i la pertorbació, promou inherentment sostenibilitat.

Dit això, vegem a continuació quines són, per tant, les tres avantatges en la construcció de cases modulars:

Rapidesa. Com hem comentat anteriorment, la manera de construir les cases modulars permet realitzar els projectes entre un 30 i un 50% més ràpid que en la construcció tradicional. De la mateixa manera, s’eliminen els retards per les possibles adversitats climàtiques.

D’altra banda, és important tenir en compte que el fet que es construeixin més ràpid, no només redueix els costos ja des del primer moment, sinó que a més permet un retorn més ràpid de la inversió en ser que l’habitatge s’ocupa abans.

Cal no oblidar que els edificis modulars estan dissenyats per complir o superar els mateixos codis i normes de construcció convencionals, al mateix temps que s’utilitzen els mateixos materials de construcció com el formigó o l’acer.

Eficiència. Gràcies als processos constructius i l’ús de materials, així com a l’aprofitament dels recursos de l’entorn, les cases modulars són construccions més eficients energèticament que la resta. Gràcies a l’aïllament independent de cada mòdul, podem aconseguir no només estalviar energia, sinó també diners.

A més d’això, és important tenir en compte la infinitat de dissenys i possibilitats que permeten les cases modulars, adaptant-se perfectament a les condicions de l’entorn a la vegada que a les preferències i exigències dels seus futurs habitants, permetent un major confort i qualitat de vida dels usuaris.

Sostenibilitat. El procés de construcció de les cases modulars permet generar menys residus. A més, gràcies al fet que aquest tipus de construcció busca aprofitar al màxim els recursos de l’entorn, crea també un menor impacte en l’entorn. A més d’això, les cases modulars poden ser desmuntades i els mòduls reubicats o reformats per a un nou ús, el que redueix la demanda de matèries primeres així com la quantitat d’energia gastada per crear un edifici que cobreixi les noves necessitats.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*