Construcció modular

La construcció de cases modulars té molts avantatges: menys deteriorament de l’emplaçament de construcció, major flexibilitat i reciclatge, menys residus de materials, millora de la qualitat de l’aire, reducció del temps de construcció, eliminació dels retards causats per la meteorologia, construcció en base a un codi de materials de qualitat, construcció més segura, infinites opcions de disseny i materials. A continuació fem un repàs de les més importants.
Menys deteriorament de l’emplaçament de construcció: el trànsit al lloc on es construirà la casa modular es minimitza en gran mesura, reduint considerablement el nombre de treballadors, equips i proveïdors que ho transiten.
Major flexibilitat i reciclatge: els edificis modulars poden ser desmuntats i els mòduls reubicats o reformats per a nou ús; es redueix la demanda de matèries primeres així com es minimitza la quantitat d’energia gastada en la creació d’un edifici que, però, cobreix de sobres les noves necessitats energètiques en el sector de l’habitatge.
Menys residus de materials: quan es construeix en una fàbrica, els residus s’eliminen mitjançant el reciclatge de materials, el control d’inventari i la protecció de materials de construcció.
Millora de la qualitat de l’aire: a causa de que l’estructura modular es completa en un entorn controlat en fàbrica utilitzant materials secs, el risc potencial que la casa modular absorbeixi alts nivells d’humitat s’elimina.
Reducció del temps de construcció: com la construcció de cases modulars pot donar-se simultàniament a la construcció dels fonaments, els projectes de cases modulars poden completar d’un 30% a un 50% més ràpid que la construcció tradicional.
Eliminació dels retards causats per la meteorologia: un 60 – 90% de la construcció es completa dins d’una fàbrica, la qual cosa mitiga el risc de retards de deguts al mal temps. Així doncs, les cases modulars s’ocupen abans, la qual cosa significa també un retorn més ràpid de la inversió.
Construcció en base a un codi de materials de qualitat: els edificis modulars estan dissenyats per complir o superar els mateixos codis i normes de construcció que les cases no modulars; a més també es fan servir els mateixos materials que en la construcció convencional: fusta, formigó i acer. Recomanem revisar el nostre article “Materials per a cases modulars segons el clima” per identificar quin material base ens convé més emprar en funció de les condicions meteorològiques de l’àrea on s’ubiqui la casa modular.
Construcció més segura: la construcció sota sostre redueix els riscos d’accidents laborals per als treballadors. Aquest és un aspecte clau a considerar, no només pels clients sinó també per les empreses de construcció de cases modulars. La seguretat ha de ser sempre el primer a valorar-se.
Infinites opcions de disseny i materials: el client, comprador de la casa modular, pot triar al detall el disseny i els acabats de casa modular així com els seus materials (els utilitzats a la façana i parets, finestres, paviment …). Sense oblidar les aixetes, els revestiments, les portes, la teulada, etc.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*