Edificis intel-ligents

Les paraules “edifici intel·ligent” evoquen imatges de noves estructures elegants que incorporen totes les últimes tendències en estalvi d’energia, però això és només part de la història. El fet és que qualsevol conjunt d’elements “intel·ligents” s’aplica a alguns edificis ja existents. A més de reduir els costos d’energia, la millora d’un edifici antic també pot donar lloc a un entorn més còmode i saludable per als empleats i futurs habitants, pot contribuir a la qualitat de vida a la seva comunitat, i pot oferir a les empreses una eina sostenible que augmenta el seu perfil públic.
El desafiament per als propietaris és trobar el tipus i combinació d’elements intel·ligents que els proporcionen el major rendiment de la inversió. D’altra banda, en el nivell més fonamental, els edificis intel·ligents ofereixen serveis útils de forma productiva per als seus habitants, com són la il·luminació, el confort tèrmic, la qualitat de l’aire, la seguretat física, el sanejament, i molts més.

Assolir aquesta visió requereix l’addició de la intel·ligència des del començament de la fase de disseny fins al final de la vida útil de l’edifici. Els edificis intel·ligents utilitzen tecnologia de la informació durant l’operació per connectar una varietat de subsistemes, que típicament operen de forma independent, de manera que aquests poden compartir la informació per optimitzar el rendiment total de l’edifici. Els edificis intel·ligents miren més enllà dels equips de construcció dins de les seves quatre parets.

Els edificis moderns contenen dispositius mecànics complexos, sofisticats sistemes de control i un conjunt de característiques per millorar la seguretat, la comoditat i la productivitat dels ocupants. Molts d’aquests sistemes impliquen la comunicació de màquina a màquina. L’edifici intel·ligent requereix d’una connectivitat entre tots els equips i sistemes d’aquest. Un exemple és l’ús de dades des del sistema de seguretat de l’edifici per apagar els llums i reduir el refredament quan els ocupants no són presents.

Durant dècades, els sistemes de gestió d’edificis han automatitzat el procés de proporcionar suficient energia per escalfar i refredar els edificis per satisfer els estàndards de confort. Aquestes mesures d’eficiència energètica contribueixen als objectius de sostenibilitat de l’organització, com ara el seguiment i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Així doncs, els edificis intel·ligents estan centrats en controlar de forma automàtica la calefacció, ventilació i aire condicionat, il·luminació i altres sistemes a través d’un sistema de gestió d’edificis o la construcció de sistema d’automatització. Els objectius de l’automatització d’edificis és millorar el confort dels ocupants, el funcionament eficient dels sistemes de construcció, i la reducció en el consum d’energia i els costos d’operació.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*