Realidad aumentada en planos

La realitat augmentada arriba a la construcció

Les noves tecnologies en comunicació s’obren pas ràpidament i avui arriben també al sector de la construcció i l’arquitectura. Concretament, la Realitat Augmentada, una eina de comunicació molt eficaç i visualment molt atractiva, arriba a aquest sector permetent donar un pas més endavant en molts aspectes.

Aquesta eina, que a poc a poc s’ha anat implementant en diferents sectors, a més del seu atractiu permet una interacció a temps real amb l’usuari, la qual cosa afavoreix una millor forma de comunicació del producte i la marca.

Concretament a la construcció, l’aplicació d’aquesta nova eina canvia per complet el model de maqueta que es coneix fins ara. La Realitat Augmentada permet la creació de models a escala virtuals de qualsevol construcció amb els quals podem interactuar a temps real i adaptar així encara més a les preferències dels usuaris, cosa molt recurrent en les construccions d’habitatges prefabricats.

Un altre dels avantatges de la Realitat Augmentada és que la seva utilització és molt senzilla i requereix de pocs elements per poder implantar-la. L’únic que es necessita és tenir una càmera capaç de captar la realitat i informació a temps real. Juntament amb la càmera, un segon element és el marcador, el qual és el responsable d’iniciar la seqüència de Realitat Augmentada a partir d’un punt geogràfic captat amb la càmera.

Un cop disposem d’aquests dos elements és important comptar amb totes les dades necessàries per mostrar a l’usuari. En el cas de la construcció aquests seran el model a escala de l’edifici virtual en qüestió. Per projectar és imprescindible comptar amb una pantalla a través de la qual visualitzar aquesta informació i un programari de Realitat Augmentada, el qual interpreta l’aplicació i reprodueix tots els plànols en el nostre dispositiu mòbil.

No hi ha dubte que aquesta és una eina molt útil en el sector de la construcció que poc a poc s’anirà implementant per tal de millorar els processos de planificació i presentació dels projectes.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*