futuro rehabilitacion energetica

Rehabilitació cases energètiques

Un dels processos de la construcció d’habitatges és la rehabilitació de cases. Actualment, gràcies a les noves tecnologies, s’ha incorporat un sistema de rehabilitació que combina l’arquitectura energèticament eficient per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida. Es tracta, per tant, d’aconseguir l’equilibri perfecte entre la construcció ja existent i l’arquitectura energèticament eficient.

L’estratègia que s’utilitza en aquest tipus de rehabilitació consisteix a reformar un edifici ja existent sense la necessitat de realitzar grans canvis en la seva estructura, de manera que el nucli de l’edifici es manté en el seu estat original i únicament s’instal·la una coberta amb sistemes per potenciar l’ús dels elements externs com la llum natural per tal d’augmentar la seva eficiència energètica.

Juntament amb l’exposat anteriorment, es poden afegir diferents mòduls a la construcció original per aconseguir modificar la seva longitud i configuració en base a les necessitats dels habitants. A aquest procés se l’anomena rehabilitació modular, i igual que en les cases modulars tradicionals, permet als propietaris decorar i dissenyar els interiors al seu gust.

Tots aquests afegits cal tenir en compte que ja venen adaptats perquè s’adaptin millor a l’entorn i causin un menor impacte en el medi ambient, de manera que ja estan preparats per afavorir l’eficiència energètica de l’habitatge. A més de tot això, a la part de la casa que es manté amb la seva estructura original, se li poden fer modificacions com ara crear noves entrades com portes o finestres, així com reorganitzar l’espai per aconseguir una estructura més eficient.

Un altre dels elements a tenir en compte en la rehabilitació d’aquest tipus d’edificis, és convertir l’habitatge, o part d’ella, en una casa domòtica. Per a això es poden instal·lar sistemes d’automatització per a l’obertura i el tancament automàtic de portes i finestres en funció de la temperatura ambient o la concentració de CO2 i humitat.

De la mateixa manera, es realitza una instal·lació de llum que permeti optimitzar al màxim el controlador de llum solar per contribuir a la reducció del consum energètic de l’habitatge.

En definitiva es tracta d’adaptar les cases antigues, o anteriors a aquest nou sistema de construcció, perquè puguin convertir-se en habitatges més eficients energèticament. Això consisteix a adaptar les noves tècniques de construcció com les emprades en les cases modulars a aquests habitatges ja existents. És, per tant, adaptar a l’entorn i aprofitar els elements d’aquest a fi d’aconseguir un major estalvi energètic i alhora reduir l’impacte en el medi ambient.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*