Bitxos pot ser que surtin a cualsevol casa, ja que no se sap ve el seu funcionament.