Una construcció eficient va lligada als materials que s’utilitzen en l’obra, al tipus d’aillament i alhora d’aplicar cada pas en l’obra.