Els edificis d’obra nova han de ser el mes respectuosos possibles amb el medi ambient, aixi complint amb la normativa urbanistica y exigencies dels usuaris.