El gust es algo relatiu, va lligat a les persones, de forma individual i molt personal, cada punt de vista ens dona un gust i una percepció diferent.