Els mobles son l’ultim element que s’inclou o es monta dins una obra de construcción nova, d’aquesta manera diem que es el remat final. que posa punt a totes les obres.