El parlament europeu aproba llesis per a la millora dels sistemas construcctius en la construccio de viviendas modularas mes ecologiques i sostenibles.