Les preferencies en l’elecció del material en la construcció d’una vivienda son molt personals.