El sol es molt important en l’orientació de la nostre casa modular, ja que es dicta on colocar les obertures mes gran o quines vistes son millors o pitjors.