El solar es el primer element que s’ha de tenir abans de plantejarse construir, ja que ens condiciona en molts sentits el tipus de vivienda prefabricada que podrem colocar.