L’energia alternativa en les viviendes prefabricades es clau per l’ecologia i la sostenibilitat de la casa.