Les preferencies en la construció de vivendas passen per molts gustos i mmoltes opcions abans de la decisió final dels acabats.