Prevenir el risc d’incendi es molt facil amb un bon material d’estructura, com el formigo celular, que aguanta altes temperatures durant moltes hores, evitant riscos inecesaris.