ELS NOSTRES HABITATGES

Casa prefabricada adossades, la millor solució de futur.

Habitatges entre mitgeres

Els Habitatges de formigó adossada o entremedianras poden posseir múltiples plantes depenent de la normativa urbanista podrem realitzar un projecte en un curt espai de temps i amb els millors tancaments.

Cases prefabricades en formigó cel·lular

80m2 – 120m2

Cases prefabricades en formigó cel·lular

120m2 – 180m2

Cases prefabricades en formigó cel·lular

+ 180m2

Habitatge modular model Hospitalet

Habitatge entre medieneras que cerca la llum del dia per mitjà de les obertures del menjador i les habitacions donant llum de forma natural.

CASA PREFABRICADA MODEL HOSPITALET

La casa prefabricada model Hospitalet, parteix del concepte d’espais oberts en un habitatge entremedianera, alguna cosa difícil d’aconseguir però que es resol de forma clara …