European Parliament Strasbourg Hemicycle

Eficiència energètica

Hem consultat al Diari Oficial de la Unió Europea l’última directiva europea relativa a l’eficiència energètica dels edificis. Es tracta de la Directiva 2012/27 /UE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, establerta l’octubre del 2012. A continuació et resumim aquesta directiva, que ja ha començat a afectar-nos a tots.

 • La Unió Europea ha d’afrontar la creixent dependència de les importacions energètiques, el canvi climàtic, la crisi econòmica i la manca de recursos energètics propis. Així doncs, se situa l’eficiència energètica com a mitjà per superar aquests reptes.
 • Cada Estat membre fixarà uns objectius nacionals d’eficiència energètica per obtenir uns resultats generals (estalvi del 20% abans del 31 desembre 2020). Així mateix es podran realitzar auditories de forma regular per a la seva avaluació.
 • Els Estats hauran de dur a terme un examen exhaustiu del potencial de cogeneració energètica d’alta eficiència (sistema que permet estalviar energia mitjançant la producció combinada de calor i electricitat).
 • Els Estats es comprometen a oferir informació i formació en tots els nivells implicats, des dels productors d’energia, arquitectes, constructors, empreses de producció d’equipament energètic, instal·ladors, etc. fins als consumidors finals.
 • Els Estats han de prendre les mesures adequades per a promoure i facilitar l’ús eficient de l’energia, vetllant perquè els distribuïdors d’energia assoleixin els objectius d’estalvi d’energia establerts.
 • Els Estats informaran sobre els ajuts, subvencions i altres instruments financers per assolir els objectius d’eficiència energètica requerits, tant a les empreses distribuïdores d’energia com per als consumidors fiscals, en forma d’incentius fiscals.
 • Les entitats i edificis públics exerciran una funció exemplaritzant amb l’adquisició de productes, serveis i edificis que tinguin un alt rendiment energètic, per exemple, la substitució de les bombetes clàssiques als semàfors per llums led.
 • També es fomentarà la creació d’etiquetes de qualitat (A +++ fins F).
 • Per tal d’assolir aquests objectius, els Estats podran legislar al respecte, tant per a edificis particulars com per a edificis multipropietat si hagués conflicte d’interessos.
 • Aquestes mesures s’apliquen bàsicament sobre el consum de gas i electricitat (il·luminació, calefacció, refrigeració, etc.), tant de les empreses com de les llars. L’eficiència energètica busca obtenir els millors resultats amb el mínim consum.
 • S’utilitzaran de manera generalitzada comptadors individuals intel·ligents de consum.
 • Els clients finals rebran una factura detallada i gratuïta del consum realitzat i els costos específics de l’energia consumida.
 • De forma gradual es realitzaran inspeccions per obtenir el certificat oficial d’eficiència energètica, obligatori per als edificis de recent construcció.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*